Kalendarz roku szkolnego


Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024

 DataUzasadnienie
129 kwietnia 2024 (poniedziałek)Dni poprzedzające Święto Pracy i Święto Narodowe Trzeciego Maja.
230 maja 2024 (wtorek)
32 maja 2024 (wtorek)Święto Flagi, dzień między dwoma dniami ustawowo wolnymi od pracy.
414 maja 2024 (wtorek)Egzamin ósmoklasisty.
515 maja 2024 (środa)
616 maja 2024 (czwartek)
731 maja 2024 (piątek)Dzień po Bożym Ciele.
8 W związku z planowanym przeniesieniem szkoły do nowej siedziby w trakcie roku szkolnego, nie wykorzystano wszystkich dni z przeznaczeniem na dzień wolny od zajęć. W sytuacji braku możliwości terminowego uruchomienia pracy w nowej siedzibie z przyczyn niezależnych, jeden dzień przeznaczono na sytuacje awaryjne.

Powyższe dni wyznaczono po otrzymaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, pozytywnej opinii Samorządu Uczniowskiego oraz pozytywnej opinii Rady Rodziców.
Dodatkowo, za zgodą organu prowadzącego, dniem wolnym od zajęć zaplanowano 10.10.2023r. (wtorek) za odpracowaniem w dniu 08.06.2024r. w trakcie Festynu Rodzinnego

Skip to content