Szkoła Pomoc PP

Pomoc PP

Psycholog szkolny – Dominika Sędkowska

Dzień tygodniaGodziny pracyMiejsce pracy
Poniedziałek9.00 – 13.30 -gabinet psychologa
Wtorek10.00 – 15.00 – gabinet psychologa
Środa7.00 – 11.00 – gabinet psychologa
Czwartek7.00 – 10.30– gabinet psychologa
Piątek7.00 – 11.00– gabinet psychologa

Pedagog szkolny – Beata Skupińska

Dzień tygodniaGodziny pracyMiejsce pracy
Poniedziałek7.30 – 12.00 – gabinet pedagoga
Wtorek7.30 – 15.30– gabinet pedagoga
Środa7.30 – 16.00 – gabinet pedagoga
Czwartek7.30 – 12.30od 7.00 do 7.30 – dostępność nauczyciela
Piątek7.30 – 11.30od 7.00 do 7.30 – dostępność nauczyciela

Pedagog i psycholog szkolny zajmują się:

(na podstawie rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach)

 1. Rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowaniem przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 2. Określeniem form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 3. Organizowaniem i prowadzeniem różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 4. Podejmowaniem działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programów wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli.
 5. Wspieraniem działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
 6. Współpracą z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.
 7. Współdziałaniem z policją, sądami w przypadkach wykroczeń uczniów (naruszenie statutu szkoły lub prawa).
 8. Planowaniem i koordynowaniem zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów i nauczycieli  w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.
 9. Działaniem na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Z pedagogiem lub psychologiem szkolnym możesz skontaktować się jeżeli:

 1. Masz problem z porozumieniem się z nauczycielem lub kolegami w klasie,
 2. Masz problemy z nauką,
 3. Masz problemy w domu rodzinnym,
 4. Masz problem i nie wiesz jak sobie z nim poradzić,
 5. Chcesz pochwalić się swoim sukcesem (np. dobra ocena),
 6. Chcesz z kimś po prostu porozmawiać,
 7. Chcesz komuś pomóc, ale nie wiesz jak,
 8. Nie wiesz jaką wybrać dalszą drogę kształcenia.

Jesteśmy otwarte na kontakt – uważamy, że dialog jest kluczem do rozwiązania nawet najtrudniejszych problemów. Mamy nadzieję, że współpraca pozwoli nam działać jeszcze bardziej skutecznie – tak, by Państwa dzieci były dumne z siebie i z chęcią chodziły do szkoły.

Skip to content