Laboratoria Przyszłości Laboratoria Przyszłości w naszej szkole. Startujemy!

Laboratoria Przyszłości w naszej szkole. Startujemy!


Nasza szkoła bierze udział w programie #LaboratoriaPrzyszłości, który został ogłoszony i wprowadzony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Nasza szkoła w ramach programu otrzymała 77.700 zł. Dzięki tym pieniądzom zostaną wzbogacone pracownie: biologiczna (druk 3D), fizyczna (elementy VR ), techniczna. Pomoce zostaną wykorzystane także w trakcie innych zajęć, w tym pozalekcyjnych np. robotyki oraz do utrwalania życia szkoły w technikach audiowizualnych.

Od września 2022 roku systematycznie na naszej stronie internetowej oraz na profilu szkoły na portalu Facebook będą zamieszczane krótkie relacje ukazujące, w jaki sposób wykorzystywany jest sprzęt i wyposażenie pozyskanie dzięki programowi Laboratoria Przyszłości. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej i szkolnego Facebooka. Będzie się działo!

Nasza szkoła bierze udział w programie Laboratoria Przyszłości, który został ogłoszony i wprowadzony przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Nasza szkoła w ramach programu otrzymała 77.700 zł. Dzięki tym pieniądzom zostaną wzbogacone pracownie: biologiczna (druk 3D), fizyczna (elementy VR ), techniczna. Pomoce zostaną wykorzystane także w trakcie innych zajęć, w tym pozalekcyjnych np. robotyki oraz do utrwalania życia szkoły w technikach audiowizualnych.

Od września 2022 roku systematycznie na naszej stronie internetowej oraz na profilu szkoły na portalu Facebook będą zamieszczane krótkie relacje ukazujące, w jaki sposób wykorzystywany jest sprzęt i wyposażenie pozyskanie dzięki programowi Laboratoria Przyszłości. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej i szkolnego Facebooka. Będzie się działo!

Skip to content