Szkoła Grono pedagogiczne

Grono pedagogiczne

DYREKTOR    mgr Izabela Kampczyk

WICEDYREKTOR    mgr Joanna Rentflejsz-Panek

mgr Danuta Szpytma – edukacja wczesnoszkolna

mgr Sylwia Witczak – edukacja wczesnoszkolna, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, terapeuta ręki, WOS, WDŻ

mgr Dorota Kuczaj – edukacja wczesnoszkolna, religia

mgr Agnieszka Pawłowska – edukacja wczesnoszkolna, terapeuta pedagogiczny, matematyka, język angielski, bibliotekoznawstwo

mgr Małgorzata Kazimierczuk – edukacja wczesnoszkolna, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog

mgr Joanna Brylska – edukacja wczesnoszkolna, terapeuta pedagogiczny, doradztwo zawodowe

mgr Marzena Chyży – język polski, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, tyflopedagog, historia

mgr Renata Oleksa – nauczanie wczesnoszkolne, przyroda

mgr Wiesława Wojterek – język polski, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, bibliotekoznawstwo

mgr Aneta Stefańczyk – język niemiecki, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog, bibliotekoznawstwo, wychowanie fizyczne, terapeuta dziecka ze spektrum autyzmu

mgr Anna Surma – język angielski, język niemiecki, matematyka

mgr Jacek Ziarkowski – język angielski

mgr Joanna Rentflejsz-Panek – geografia, przyroda, WOS, WDŻ, wychowanie przedszkolne

mgr Marta Płuszewska – matematyka

mgr Małgorzata Sochacka – matematyka, informatyka, tyflopedagog

mgr Grzegorz Czajkowski – fizyka, chemia, matematyka, wychowanie fizyczne, oligofrenopedagog

mgr Izabela Kampczyk – biologia, chemia, przyroda, terapeuta EEG Biofeedback, terapeuta pedagogiczny, arteterapeuta, trener umiejętności społecznych TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera (II stopień), edukacja włączająca

mgr Łukasz Czarnecki – informatyka, technika, oligofrenopedagog

mgr Grzegorz Kuczaj – wychowanie fizyczne, EDB, informatyka

mgr Piotr Paciejewski – wychowanie fizyczne

mgr Sylwia Kędzierska – muzyka, plastyka, matematyka, oligofrenopedagog

mgr Joanna Politańska – technika, matematyka, oligofrenopedag, terapeuta dziecka ze spektrum autyzmu

mgr Amadeusz Jackiewicz – religia

ks. Ireneusz Kościk – religia

mgr Roksana Bleszko – oligofrenopedagog

mgr Anna Hajdasz – pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta integracji sensorycznej (diagnoza i terapia dzieci), logopeda, neurologopeda, terapeuta EEG Biofeedback, język polski, matematyka

mgr Iwona Bobrowska – oligofrenopedagog

dr Dominika Sędkowska – psycholog

mgr Beata Skupińska – pedogog, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny, terapeuta uzależnień, terapeuta dziecka ze spektrum autyzmu, terapeuta EEG Biofeedback, terapeuta HEG-Biofeedback, trener umiejętności społecznych TUS, edukacja włączająca

mgr Aleksandra Sadowska – logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta dziecka ze spektrum autyzmu, język polski

mgr Anna Kamińska – edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, oligofrenopedagog, język polski, geografia, biologia, plastyka, historia

mgr Beata Baka – Rotkiewicz – biologia, chemia, bibliotekoznawstwo

mgr Patrycja Skórzecka – geografia, bibliotekoznawstwo

mgr Renata Gajos – kierownik świetlicy, edukacja wczesnoszkolna

mgr Agnieszka Polaczyk – edukacja wczesnoszkolna, język polski, religia

mgr Magdalena Drobna – edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne, plastyka, logopeda, oligofrenopedagog

Skip to content